Trgovina
Vaša košarica

Autan Family Care, sprej

Autan Family Care, sprej Kozmetika
Autan Family Care, sprej
Autan Family Care, suhi sprej je primeren za dnevno in nočno zaščito pred piki komarjev in drugega nadležnega mrčesa. Zaradi uravnotežene sestave in a..
Izbrano pakiranje:
100 ml
Proizvajalec: SC Johnson
9.37€
Brez DDV: 7.68€
  • Zaloga: Na zalogi
Kratek opis
Oblika sprej
Mesto uporabe telo, koža
Simptom/Problem piki
Ciljna skupina otroci, odrasli
Ključne beside repelent, zaščita, potovanje

Autan Family Care, suhi sprej je primeren za dnevno in nočno zaščito pred piki komarjev in drugega nadležnega mrčesa. Zaradi uravnotežene sestave in aktivnega delovanja so izdelki izjemno učinkoviti, koža jih dobro prenaša in so zato posebej primerni za občutljivo kožo. Po uporabi je koža mehka in nemastna ter prijetno odišavljena. Sprej daje lahek in suh občutek na koži, pršilec ter stick pa vsebujeta dodatek aloe vere. Učinkuje od 3 do 4 ure. 1 pakiranje vsebuje 100 ml repelenta.

  • Biocidni proizvod - varnostni list (v priponki)
  • Autan Family Care nanesite na izopostavljene predele kože in na robove oblačil. Nanos po potrebi večkrat ponovite.Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.

Aerosol 1; H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Eye Irrit. 2; H319 Povzroča hudo draženje oči.


Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]:

Opozorilna beseda: Nevarno

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Opozorilo!

  • Uporabljati le v skladu z navodili.
  • Ne uporabljati na razpokani, opečeni koži ali na ranah.
  • Ne nanašati na ali v bližino sintetike (razen najlona), pohištva, plastike, ur s kristali, usnja in barvanih/lakiranih površin vključno z avtomobili.
  • V primeru draženja prenehati z uporabo.

Druge nevarnosti: Namerna zloraba proizvoda pri namernem vdihavanju vsebine je lahko škodljiva ali smrtna.

Napišite mnenje

Prosimo prijavite se ali registrirajte za mnenje