Trgovina
Vaša košarica

Forth Plus proti komarjem

Forth Plus proti komarjem Kozmetika
Forth Plus proti komarjem
Forth Plus proti komarjem je namenjen zaščiti pred piki vseh vrst komarjev in njihovemu odganjanjanju. Odganja tudi obade, mušice in muhe. Forth Pl..
Izbrano pakiranje:
100 ml
Proizvajalec: Bioteh
7.91€
Brez DDV: 6.49€
  • Zaloga: Na zalogi
Kratek opis
Oblika pršilo
Mesto uporabe koža, telo
Simptom/Problem piki, komarji
Ciljna skupina starejši, odrasli, moški, ženska, otroci
Ključne beside zaščita, repelent, piki, komarji, potovanje

Forth Plus proti komarjem je namenjen zaščiti pred piki vseh vrst komarjev in njihovemu odganjanjanju. Odganja tudi obade, mušice in muhe. Forth Plus je najmočnejši repelent na trgu, namenjen zaščiti celotne družine, tudi otrok, starjših od 2 let. Primeren je za uporabo v tropskih krajih. Forth Plus repelent je prijetnega vonja in je prijazen do kože. Nanos deluje tudi do 8 ur.

  • Biocidni proizvod - varnostni list (v priponki)

Pred uporabo pretresite. Nato popršite po izpostavljenih delih telesa. 

Ikaridin (Saltidin®) 22g/100g.

POZOR!

Razvrstitev zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP):

Vnetljiva tekočina - kategorija 3, H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.

Draženje oči - kategorija 2, H319: Povzroča hudo draženje oči.


V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), z vsemi dopolnitvami:

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


Druge nevarnosti:

  • Zmes ne vsebuje komponent, za katere velja, da so obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT), ali zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB), v koncentracijah 0,1% ali več.

 

Napišite mnenje

Prosimo prijavite se ali registrirajte za mnenje