Trgovina
Vaša košarica

Jungle Formula Maximum Original, zaščita proti komarjem

Jungle Formula Maximum Original, zaščita proti komarjem Pripomočki in zaščita
Jungle Formula Maximum Original, zaščita proti komarjem
Jungle Formula Maximum Original, zaščita proti komarjem je pršilo za zaščito pred žuželkami s 50-% DEET in rastlinskimi izvlečki za najboljšo zaščito...
Izbrano pakiranje:
75 ml
Proizvajalec: Omega Pharma
9.11€
Brez DDV: 7.47€
  • Zaloga: Na zalogi
Kratek opis
Oblikapršilo
Mesto uporabekoža, telo
Simptom/Problemkomarji
Ciljna skupinastarejši, odrasli, moški, ženska, otroci
Ključne besidezaščita, komarji, zika, piki, repelent

Jungle Formula Maximum Original, zaščita proti komarjem je pršilo za zaščito pred žuželkami s 50-% DEET in rastlinskimi izvlečki za najboljšo zaščito. S prijetnim vonjem. 9 ur učinkovite zaščite pred komarji z samo enim nanosom. Odbija vse vrste komarjev vključno s tigrastim komarjem. Idealen za uporabo na tropskih območjih, območjih z jezeri, v gozdovih, in kadar potrebujete dodatno zaščito. Za uporabo na območjih z velikim tveganjem za okužbo z malarijo in ostalimi boleznimi, ki jih prenašajo žuželke. Za uporabo pri odraslih in otrocih starejših od 17 let.

Pršilo Jungle Formula maximum original (DEET 50%) nudi zaščito pred piki komarja Aedes aegypti, ki je prenašalec virusa Zika. Koncentracije DEET-a nad 50% nimajo dodatnega efekta pri zaščiti pred komarji, ki prenašajo virus Zika.

  • Biocidni proizvod - varnostni list (v priponki)

Previdno in enakomerno nanesite na izpostavljene predele kože, ki potrebujejo zaščito. Pri nanosu na kožo obraza izdelek najprej nanesite na dlan in nato razmažite po obrazu. Glede na razmere po potrebi ponovite nanos, saj lahko visoka temperatura, vlaga in ostali dejavniki iz okolja skrajšajo čas zaščite vseh sredstev za zaščito pred žuželkami.

V skladu z uredbo EK št. 1272/2008 in njenimi spremembami:

GHS02 - Vnetljiva tekočina, kat. 2; H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

GHS07 Dražilno za oči, kat. 2, Nevarnost za vodno okolje – kronično, kat. 3; H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

V skladu z uredbo EK št. 1272/2008 in njenimi spremembami:

Opozorilna beseda: Nevarno

Stavki o nevarnosti:

H319 Povzroča hudo draženje oči. 

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P102 Hranite zunaj dosega otrok. 

P210 Hraniti ločeno od vročine, isker, odprtega ognja in vročih površin. Kajenje prepovedano.

P260 Ne vdihavati hlapov. 

P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. 

P305+P351+P338 Pri stiku z očmi: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 

Dodatna opozorila:

  • EUH208 Vsebuje geraniol. Lahko povzroči alergijski odziv

Napišite mnenje

Prosimo prijavite se ali registrirajte za mnenje