Trgovina
Vaša košarica

Jungle Formula Strong Original, zaščita proti komarjem

Jungle Formula Strong Original, zaščita proti komarjem Pripomočki in zaščita
Jungle Formula Strong Original, zaščita proti komarjem
Jungle Formula Strong Original, zaščita proti komarjem za zaščito pred žuželkami z 20% DEET in rastlinskimi izvlečki za najboljšo zaščito. S prijet..
Izbrano pakiranje:
75 ml
Proizvajalec: Omega Pharma
9.07€
Brez DDV: 7.44€
  • Zaloga: Na zalogi
Kratek opis
Oblika pršilo
Mesto uporabe koža, telo
Simptom/Problem komarji, piki
Ciljna skupina starejši, odrasli, moški, ženska, otroci
Ključne beside zaščita, komarji, potovanje, piki, repelent

Jungle Formula Strong Original, zaščita proti komarjem za zaščito pred žuželkami z 20% DEET in rastlinskimi izvlečki za najboljšo zaščito. S prijetnim vonjem. 6 ur učinkovite zaščite pred komarji. Za uporabo v zaprtih prostorih, na prostem in na počitnicah ter na območjih brez tveganja za okužbo z malarijo ali ostalimi boleznimi, ki jih prenašajo žuželke. Za uporabo pri odraslih in otrocih starejših od 12 let.

  • Biocidni proizvod - varnostni list (v priponki)
Previdno in enakomerno nanesite na vse izpostavljene predele kože. Za zaščito obraza repelent najprej popršite na dlan in namažite po obrazu. Po potrebi ponovite nanos, saj lahko visoka temperatura, vlaga in znojenje vplivajo na trajanje zaščite. Ponovite nanos po plavanju, tuširanju ali po zmanjšani zaščiti. Ne uporabljajte več kot dvakrat na dan. Vsebnik po uporabi dobro zaprite. Shranjujte v suhem prostoru in ne izpostavljajte sončni svetlobi.
 

 

V skladu z uredbo EK št. 1272/2008 in njenimi spremembami:

  • GHS02: Vnetljivo, kategorija 2; H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
  • GHS05: Dražilno za oči, kategorija 1; H318 Povzroča hude poškodbe oči. 

V skladu z direktivami 67/548/EEC, 1999/45/EC in njihovimi spremembami:

  •  Xi; Dražilno; R36: Dražilno za oči.
  • F; Zelo vnetljivo; R11: Zelo vnetljivo..

Podatki o nevarnostih za ljudi in okolje: Proizvod je označen v skladu z zadnjo veljavno različico “Splošne smernice za uvrstitev pripravkov Evropske skupnosti.”

Sistem klasificiranja: Klasifikacija je narejena v skladu z zadnjo veljavno različico seznama Evropske unije in v skladu z evropskimi smernicami ter podatki podjetja in literature.  

V skladu z uredbo EK št. 1272/2008 in njenimi spremembami:

GHS02 – vnetljivo in GHS05 – korozivno

Opozorilna beseda: Nevarnost


Stavki o nevarnosti:

H318 Povzroča hude poškodbe oči. 

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 


Previdnostni stavki:

P102 Hranite zunaj dosega otrok. 

P210 Hraniti ločeno od vročine, isker, odprtega ognja in vročih površin.  Kajenje prepovedano.

P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P264 Po uporabi temeljito umiti roke.

P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. 

P305+P351+P338+P310 Pri stiku z očmi: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.  Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez  težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. 


Dodatno opozorilo:

  • EUH208: Vsebuje geraniol. Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Druge nevarnosti:

  • Rezultati PBT in vPvB se ne nanašajo na proizvod.

Napišite mnenje

Prosimo prijavite se ali registrirajte za mnenje