Trgovina
Vaša košarica

Ecocid S, prašek za dezinfekcijo - 2,5 kg

Ecocid S, prašek za dezinfekcijo - 2,5 kg Pripomočki in zaščita
Ecocid S, prašek za dezinfekcijo - 2,5 kg
Ecocid S, prašek za dezinfekcijo - 2,5 kg je uravnotežena stabilizirana zmes perokso spojine, surfaktanta, organskih kislin in anorganskega pufra, ki ..
Izbrano pakiranje:
2,5 kg
Proizvajalec: Krka
Naročite lahko le 1 izdelek.
57.49€
Brez DDV: 47.13€
  • Zaloga: Na zalogi
Kratek opis
Oblikaprašek
Mesto uporabepovršine, dom, prostori
Simptom/Problemdezinfekcija
Ciljna skupinastarejši, odrasli, moški, ženska
Ključne besidedezinfekcija, razkuževanje, zaščita, virusi, glivice, bakterije

Ecocid S, prašek za dezinfekcijo - 2,5 kg je uravnotežena stabilizirana zmes perokso spojine, surfaktanta, organskih kislin in anorganskega pufra, ki deluje kot močan oksidacijski sistem.

Lastnosti in delovanje

Ecocid S je vsestransko visoko aktivno razkužilo za varno in učinkovito zaščito pred virusi, pa tudi pred bakterijami in glivicami. Večkomponentna sestava omogoča postopno prodiranje Ecocida S v patogene mikroorganizme, oksidacijo posameznih delov in njihovo uničenje. Z Ecocidom S očistimo in razkužimo z enim samim postopkom in tako preprečimo raztros mikroorganizmov, do katerih sicer prihaja med predčiščenjem. Raztopina ima blag vonj po limoni; pH 1-odstotne raztopine je od 2,0 do 2,7 in ni korozivna. Ne poškoduje gume in plastičnih izdelkov ter ne tvori škodljivih izparin.

Področja uporabe

Zaradi velike varnosti in širokega biocidnega delovanja ga lahko uporabljamo za različne namene:

  • zdravstvene ustanove (bolnišnice, zdravstveni domovi, zobozdravstvene ordinacije, laboratoriji itd.), javni prostori (športna središča, šole, hoteli, tovarne, pisarne) in stanovanja: uporabljamo ga za čiščenje in razkuževanje delovnih in vseh drugih površine, tal, sten, kopalnic, stranišč, opreme in tkanin, kjer je treba varno in učinkovito uničiti vse viruse, bakterije in glivice;
  • veterinarske ustanove (veterinarske postaje, ambulante in laboratoriji): uporabljamo ga za razkuževanje vseh površin, kjer je potrebno varno in učinkovito uničiti vse viruse, po Gramu pozitivne in po Gramu negativne bakterije in glivice; enako velja za opremo, posodo, predmete iz stekla, itd;
  • prostori za namestitev živali: z Ecocidom S razkužujemo vse površine in opremo v prostorih za pripravo hrane, hlevih, pasjih utah, kunčnikih, kletkah, panjih in v drugih prostorih za nastanitev živali;
  • ostala področja uporabe: Ecocid S uporabljamo za dezinfekcijo prevoznih sredstev, klavnic, površin in prostorov na živinskih sejmiščih, prostorov za predelavo in shranjevanje hrane, za dezinfekcijo opreme in površin v gospodinjstvu.

Neželeni učinki in prva pomoč

Če zaradi vdihavanja pride do draženja dihal, prizadeto osebo premestimo na sveži zrak. Ob pojavu simptomov kašljanja, dušenja in sopenja, ki poškodovanca dodatno vznemirijo, ali če simptomi hitro ne ponehajo, poiščemo zdravniško pomoč. Ob naključnem stiku lahko draži kožo. S prizadetega mesta odstranimo onesnaženo obleko in kožo izperemo z obilo vode. Če draženje po izpiranju ne preneha, poiščemo zdravniško pomoč. Ob stiku z očmi lahko povzroči poškodbe. Oči temeljito izperemo z obilo vode ali fiziološko raztopino za izpiranje oči z odprtimi vekami najmanj 15 minut in poiščemo zdravniško pomoč. Ob naključnem zaužitju lahko pride do poškodbe prebavil. Ne izzivamo refleksa bruhanja. Usta izpiramo z obilo vode. Če je poškodovanec pri zavesti, naj popije veliko vode. Takoj poiščemo zdravniško pomoč.

Varnostni ukrepi in druga navodila

Pri uporabi Ecocida S je potrebno uporabiti zaščitne rokavice, oblačila in očala ali ščitnik za obraz. Pri pripravi razredčene raztopine pazimo, da praška ne raztresemo. Ecocida ne mešamo z drugimi kemikalijami. Raztopina Ecocida je pri sobni temperaturi stabilna največ 7 dni. Priporočamo, da vsebino odprte vrečke v celoti porabite. Pripomočke, uporabljene v postopku razkuževanja po uporabi izperemo s čisto vodo.

Ravnanje z ostanki pripravka in njegove embalaže

Preprečiti sproščanje v kanalizacijo, vodotoke in zemljo. Prepovedano je skupno odstranjevanje z nenevarnimi odpadki. Odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi, ki obravnavajo ravnanje z nevarnimi odpadki. Razlito ali razsuto snov/zmes je potrebno prestreči in odstraniti kot nevaren odpadek. Z izpraznjeno embalažo ravnati enako kot s snovjo/zmesjo.

Priprava raztopine za razkuževanje

Za učinkovito razkuževanje večinoma zadošča 1-% raztopina Ecocida S, ki mora delovati vsaj 15 minut. Priporočamo mlačno vodo, v kateri se pripravek hitreje topi.

  • Za pripravo 1-odstotne raztopine vsebino 1 vrečke (50 g praška) raztopimo v 5 litrih vode.
  • Za pripravo 2-odstotne raztopine vsebino 2 vrečk (100 g praška) raztopimo v 5 litrih vode.
  • Za pripravo 3-odstotne raztopine vsebino 3 vrečk (150 g praška) raztopimo v 5 litrih vode.

Zdravstvene ustanove (bolnišnice, zdravstveni domovi, zobozdravstvene ordinacije, laboratoriji itd.), javni prostori (športna središča, šole, hoteli, tovarne, pisarne) in stanovanja

Področja in način uporabe

Navodilo za uporabo

delovne površine, tla, stene, stranišča, kopalnice itd.

Površine pomijemo z 1-odstotno raztopino. Če je potrebno, jih čez 15 minut osušimo s papirnato brisačo.

onesnaženja z okuženimi telesnimi tekočinami (preproge, talne obloge, blago ipd.) 

Po onesnaženih delih posipamo prašek Ecocid S. Po 3 minutah prašek in umazanijo postrgamo s površine in odstranimo. Površino pomijemo z 1-odstotno raztopino in pokrijemo s papirnato brisačo, dokler se ne posuši

perilo

Perilo za 15 minut namočimo v 1-odstotno raztopino, speremo s toplo vodo in nato operemo na običajen način.

za uničenje virusov Parvoviridae

2-odstotna raztopina naj deluje 15 minut.

Piktogrami za nevarnost

Razvrstitev (1272/2008/ES):

Draženje kože, Kategorija 2 H315: Povzroča draženje kože.

Draženje oči, Kategorija 2 H319: Povzroča hudo draženje oči.

Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje, Kategorija 3 H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Etiketiranje (1272/2008/ES):

Opozorilna beseda : Pozor

Stavki o nevarnosti :

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Dodatni stavki o nevarnosti : EUH208 Vsebuje dikalijev peroksodisulfat. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki :

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

Preprečevanje: 

P261 Ne vdihavati prahu.

P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

Odziv: 

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Odstranjevanje: 

P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.

Izjemno označevanje posebnih zmesi: Pred uporabo preberite priložena navodila.

Druge nevarnosti: Ni razpoložljivih podatkov

Napišite mnenje

Prosimo prijavite se ali registrirajte za mnenje